Obsługa informatyczna – obecne trendy w usługach IT

Wraz ze zmieniającą się gospodarką zmieniają się trendy. Obsługa informatyczna zmienia się bardzo dynamiczne. Nadchodzący kryzys to rewolucja w wielu branżach i wzrost znaczenia Outsourcingu IT – ze względu na elastyczność i mniejsze koszty dla firm.

Wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wydatkami firm na IT rośnie także zainteresowaniem outsourcingiem tego typu usług. Dzięki outsourcingowi firmy nie muszą tworzyć i wciąż rozwijać infrastruktury, inwestować w oprogramowanie oraz zmagać się z niedoborem specjalistów. Przede wszystkim jednak mogą korzystać z najnowszej technologii.

Żyjemy w epoce niespotykanego rozwoju technologii. Nieustannie pojawiają się nowe trendy i zagadnienia generujące wyzwania, którym muszą sprostać firmy. Dotyczy to na przykład dziedzin sztucznej inteligencji, cognitive computing czy cyberbezpieczeństwa. Firmy coraz częściej zdają sobie również sprawę z tego, że wykorzystują jedynie niewielką część potencjału zgromadzonych przez siebie danych (szacuje się, że ok. 10-20%) i chcą ten stan zmienić. Wszystko to widać w statystykach wydatków na IT. Według raportu firmy badawczej Gartner  W 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły one o 6,2%, osiągając na świecie poziom 6,2 bln dolarów. 

Outsourcing coraz częstszy – obsługa firm – trendy

Budżety przeznaczane na IT w coraz większym stopniu trafiają do zewnętrznych dostawców usług tego typu. Wg raportu Global Industry Analytics w 2020 roku będzie to aż 220 mld dolarów. Na polskim rynku 22% segmentu IT to firmy outsourcingowe a z ich usług korzysta wg GUS 71% rodzimych organizacji. Co więcej, usługodawcy korzystają też z trendu przenoszenia się outsourcingu z Chin i Indii do Europy Środkowej i Wschodniej.

Jednocześnie firmy wykazują tendencję do korzystania z usług wielu, wyspecjalizowanych dostawców usług IT. Bardziej stawiają także na wyniki, zastrzegając w kontraktach konkretne cele, które chcą osiągnąć. Prowadzi to do silniejszej konkurencji wśród dostawców, co może przełożyć się na wyższą jakość usług. 

Niedobór specjalistów

Bardzo duże znaczenie ma możliwość korzystania z pracy zewnętrznych specjalistów, ponieważ firmy nieustannie zmagają się z ich brakiem we własnych kadrach. W Wielkiej Brytanii ponad 70% organizacji prognozuje konieczność pozyskania pracowników działów IT w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Trendy pokazują, że obsługa informatyczna coraz częściej polega na delegowaniu części pracowników do obsługi Klientów.

Problem jednak w tym, że często muszą to być specjaliści od konkretnej, nowo powstałej technologii, których znalezienie jest bardzo trudne. Ponadto pracownik taki nie tylko będzie musiał być bardzo dobrze opłacany, ale także trudno go będzie utrzymać, ze względu na olbrzymi popyt na pracowników IT. Sam proces rekrutacyjny i szkoleniowy jest także zbyt długi, by firma mogła szybko zacząć korzystać z nowoczesnych rozwiązań i co za tym idzie pozostać konkurencyjną. Odpowiedzią na ten problem są usługi udostępniania przez firmy IT swoich specjalistów w modelu bodyleasing, czyli outsourcingu personalnego.

Rosnąca chmura

Trendy wskazują, że firmy coraz chętniej przenoszą swoje dane do chmury. Wg szacunków Gartnera w 2020 roku na całym świecie będą wydawały w ten sposób ok. biliona dolarów. Korzystając z chmury uzyskują dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury, jednocześnie nie muszą rozbudowywać i utrzymywać własnej. Obsługa informatyczna staje się tańsza i bardziej elastyczna.

Chmura pozwala płacić jedynie za wykorzystywane zasoby, co prowadzi do wyraźnych oszczędności. Jednocześnie daje możliwość dużej elastyczności działania, ponieważ ilość wykorzystywanej powierzchni dyskowej i mocy obliczeniowej można dostosowywać do bieżących potrzeb.

Organizacje, które decydują się przenieść swoje dane do chmury, przywiązują także coraz większą wagę do bezpieczeństwa i prywatności. Odpowiedzią na to są oferowane przez usługodawców zaawansowane metody ochrony danych, a także podpisywanie indywidualnych umów non disclosure agreement (NDA). 

Popularnością cieszą się także rozwiązania pośrednie pomiędzy chmurą a utrzymywaniem własnej infrastruktury, czyli chmura hybrydowa. Polega ona na przechowywaniu części danych na serwerach organizacji, a części na serwerach dostawcy rozwiązania cloud computing. Dzięki temu możliwe jest pozostawienie najbardziej krytycznych danych firmy wewnątrz własnej infrastruktury i wyeksportowanie pozostałych do skalowanej chmury.

Firmy coraz częściej korzystają też z usług managed hosting. Pozwalają one na wynajem serwera dedykowanego wraz z systemem operacyjnym i zainstalowanym oprogramowaniem. Są to zarówno usługi typu VPS, jak i klasyczne serwery dedykowane.

Cyberbezpieczeństwo

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się usługi mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieciom firmowym i krytycznym danym w organizacji. Wiąże się to z rosnącą świadomością zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Dotyczy to np. ransomware, czyli przejmowania dostępu do danych w celu wymuszenia okupu. 

Zagrożeniem związanym z wyciekiem danych jest także realna utrata wartości spółki. Te, które padły ofiarą cyberataków, doświadczały trudnych do odrobienia spadków cen akcji. Kosztem było także nadszarpnięcie ich reputacji.

Firmy zobowiązane są również prawnie do zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych osobowych. W Polsce związane jest to z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wiąże się to z popytem na usługi typu compliance, czyli wdrażania standardów zgodności.

Automatyzacja dzięki AI

Rośnie także znaczenie sztucznej inteligencji jako narzędzia do automatyzacji procesów zachodzących w organizacjach. Dzieje się tak, ponieważ AI ewoluuje w zawrotnym tempie, przez co można ją wykorzystywać w coraz większej ilości zadań. Korzystanie z usług firm outsourcingowych dysponujących specjalistami tej dziedziny pozwala na szybsze wdrażanie innowacji, a co za tym idzie, niepozostawanie w tyle za rozwijającą się technologią.

Dostrzegalny zaczyna być także trend wykorzystywania RPA, czyli Robotic Process Automation. Systemy te są w stanie wyręczać człowieka w powtarzalnych, monotonnych czynnościach dotyczących obsługi oprogramowania, wiernie naśladując działania użytkownika i integrując np. systemy ERP z CRM. Wdrożenie RPA przekłada się na realne oszczędności wynikające z mniejszego zapotrzebowania na „ludzką” pracę.

Podsumowanie

Outsourcing IT jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesności, która wymaga od organizacji coraz większej elastyczności i szybkości działania. Aby dotrzymać kroku rozwijającej się w zawrotnym tempie technologii i zmniejszyć koszty działalności, a co za tym idzie pozostać konkurencyjnymi, firmy potrzebują dostępu do zewnętrznych specjalistów oraz infrastruktury. Wszystko wskazuje na to, że rynek outsourcingu IT nie przestanie rosnąć, co jest dobrą wiadomością nie tylko dla dostawców tego typu usług, ale także dla czerpiących z nich korzyści klientów.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.