X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Audyt RODO | GDPR Audit

W ramach usługi Audyt (audit) RODO eksperci ESKOM przeprowadzają kompleksowy przegląd Organizacji pod kątem zgodności działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wymaganiami RODO / GDPR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Warto podkreślić, że RODO / GDPR dotyczy wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych, które ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Regulacjom tym podlegają wszystkie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Audyt (audit) RODO – korzyści:

Częstym następstwem przeprowadzonego audytu RODO jest zestaw zaleceń, które Organizacja powinna spełnić, by uzyskać zgodność z wymaganiami RODO. ESKOM, na życzenie Zamawiającego, może przygotować szczegółowy plan działań, które należy podjąć w celu wypełnienia rekomendacji oraz opracować wymaganą dokumentację. Dodatkowo ESKOM może wykonać zadania takie jak:

Działania przeprowadzane przez ESKOM realizowane są w trzech etapach:

01
Obserwacja i zebranie danych

Zebranie danych z badanej Organizacji (m.in. przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych i szczególnie chronionych, zakres i cel przetwarzania danych, obowiązek informacyjny RODO, bezpieczeństwo systemów informatycznych).

02
Analiza, ocena i uzupełnienie dokumentacji

Nasi eksperci dokonają oceny zebranego materiału w poszczególnych obszarach dot. RODO w oparciu o opracowane przez siebie, szczegółowe wskaźniki. Przygotowywane zostaną zalecenia, których realizacja umożliwi uzyskanie zgodności z wymaganiami.

03
Opracowanie wyników audytu RODO

Ocena i prezentacja zaleceń. Wyniki analizy mogą być opracowane w postaci dokumentu, wskazującego procentowy poziom uzyskania zgodności z wymaganiami RODO. Dodatkowo przedstawione zostaną potwierdzenia spełnienia wymagań RODO oraz zalecenia, w przypadku konieczności podjęcia działań korygujących. Materiał będzie również omawiany z przedstawicielami Organizacji podczas warsztatów podsumowujących audyt RODO.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.