Zautomatyzowana, inteligentna wydajność aplikacji w postaci usługi

Aplikacje stały się fundamentem współczesnego biznesu. Przynoszą firmom ogromne korzyści, ale stały się jednocześnie – ze względu na rosnącą złożoność – znacznym obciążeniem dla zespołów IT odpowiedzialnych za ich wydajność. Naturalną reakcją, kiedy działanie aplikacji zaczyna negatywnie wpływać na wygodę użytkownika jest zwiększenie wspierających je zasobów infrastrukturalnych. To jednak kosztowna i nieopłacalna – a przynajmniej nie zawsze opłacalna – strategia. Znacznie lepszą opcję stanowią oferowane przez ESKOM usługi optymalizacyjne w zakresie inteligentnego zarządzania zasobami aplikacji.

Któż nie chce zapobiegać problemom z wydajnością krytycznych aplikacji zanim wpłyną one na użytkowników a ostatecznie przełożą się na wyniki biznesowe. Problem jest wybór odpowiedniej strategie, ponieważ tradycyjna, polegająca na pozyskiwaniu i udostępnianiu kolejnych zasobów jest nieefektywna – koszty z tym związane zaczynają być dla wielu organizacji poważnym obciążeniem.
Rosną koszty utrzymania wysokiej wydajności aplikacji, ponieważ gwałtownie rosną koszty infrastruktury lokalnej oraz zasobów w chmurze publicznej pozyskiwanych na potrzeby tych aplikacji. Jest to tym większym problemem w firmach, w których istnieją samoobsługowe mechanizmy pozyskiwania zasobów przez użytkowników czy programistów. Łatwość ich pozyskania sprzyja nadmiernemu ich nabywaniu i generowaniu niepotrzebnych kosztów.

Zresztą już sama liczba i złożoność wykorzystywanych aplikacji jest problemem dla wielu działów IT. Ograniczone kadrowo zespoły nie są w stanie optymalnie przydzielać i skalować zasobów infrastrukturalnych. Często ludzie są przytłoczeni wielością zadań związanych z utrzymaniem środowisk. Po części problem wynika z niepełnych informacji albo utrudnionej dostępności do nich. I właśnie z braku wiedzy o stanie faktycznym niektóre obciążenia są obsługiwane przez niepotrzebnie nadmiarową ilość zasobów.

W takiej sytuacji, zamiast robić nadal to, co się nie sprawdza w praktyce, warto skorzystać z usług polegających na optymalizowaniu wykorzystania zasobów aplikacji i inteligentnego zarządzania nimi. Oferowana przez ESKOM usługa optymalizacji zarządzania zasobami aplikacji umożliwia zwiększenie ich wydajności, a także całego środowiska IT oraz ułatwia wdrożenie podejścia DevOps.

Co można zyskać?

Dzięki możliwości pozyskania kompletnych informacji na temat infrastruktury wspierającej aplikacje oraz automatyzacji działań związanych z udostępnianiem zasobów i skalowaniem ich, eksperci ESKOM potrafią skutecznie zapobiegać problemom wydajnościowym – i to nie tylko w środowiskach lokalnych, ale także w środowiskach chmurowych oraz hybrydowych – z maksymalną efektywnością ekonomiczną.

Zyskiem z wykorzystanie tej usługi jest nie tylko wysoka wydajność aplikacji i zoptymalizowane koszty jej utrzymania, ale także uwolnienie czasu zespołów IT odpowiedzialnych za aplikacje i infrastrukturę, który do tej pory poświęcali właśnie na monitorowania i utrzymywanie wydajności. Kiedy pozbywają się tego problemu, mogą skupić się na poprawianiu doświadczeń użytkownika końcowego i szybszym wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług.

Jak to działa?

Ktoś powie: „OK, to dobrze brzmi, ale jednak wydaje się naciągane. Jak oni to robią?”. Cała tajemnica tkwi w technologii. Wykorzystując odpowiednie oprogramowanie można za jego pomocą, w inteligentny, zautomatyzowany sposób pominąć całą złożoność IT i zarządzać zasobami aplikacyjnymi w czasie rzeczywistym.

Oferowane przez ESKOM usługi optymalizacyjne w zakresie inteligentnego zarządzania zasobami aplikacji bazują na technologii IBM Turbonomic. Pozwala ono automatyzować krytyczne działania, które proaktywnie zapewniają najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i zasobów sieciowych w aplikacjach na wszystkich poziomach całego stosu. Wszystko to w sposób ciągły, w czasie rzeczywistym i bez ingerencji człowieka.

To zupełnie nowa generacji technologii do zarządzania infrastrukturą IT, która podejmując działania uwzględnia wymagania biznesowe. Inteligentna, zunifikowana platforma umożliwia skoordynowaną, pełną automatyzację a to daje wysoką wydajność aplikacji. Jednocześnie zapewnia efektywność kosztową – zarówno w centrum danych, jak i w chmurze publicznej. Dzięki IBM Turbonomic poprawia się wydajność personelu IT, doświadczenie klienta i wyniki biznesowe.

Czy warto?

Każdy musi ocenić w odniesieniu do własnej sytuacji. Pewnych wskazówek może dostarczyć jednak raport przygotowany przez analityków Forrester – The Total Economic Impact™ Of IBM Turbonomic Application Resource Management, który skupia się na korzyściach biznesowych i kosztach wynikających z wdrożenia technologii IBM. Badanie, które dostarczyło materiału do raportu polegało na przeprowadzeniu szczegółowych wywiadów z menedżerami korzystającymi z IBM Turbonomic w swoich środowiskach. Wyniki badania to zagregowane doświadczenia ankietowanych osób, które zostały przedstawione jako wyniki jednej organizacji – to standardowy sposób działania w przypadku badań Total Economic Impact realizowanych przez Forrester Research.
Do jakich wniosków doszli analitycy? Otóż ROI (Return On Investement) w okresie 3 lat policzone przez analityków Forrester wynosi 471%, a sama inwestycja zwraca się już po sześciu miesiącach! Pośród wymiernych korzyści wymieniono zmniejszenie wydatków na lokalną infrastrukturę (o blisko 2,3 mln USD rocznie), które osiągnięto dzięki optymalnemu oszacowaniu niezbędnego przewymiarowania oraz zautomatyzowanemu utrzymywaniu na bieżąco odpowiednich poziomów zasobów aplikacji.

Znaczne korzyści osiągnięto także dzięki ograniczeniu pozyskiwania zasobów z chmury publicznej. Dynamiczne skalowanie i bardziej efektywnemu planowanie zasobów pozwoliło części badanych organizacji oszczędzić ponad 1 mln USD rocznie na samych wydatkach na chmurę publiczną. Równocześnie udało się odzyskać ponad 50 godzin czasu pracy personelu IT miesięcznie.
Badani raportowali także trudno policzalne korzyści. Przykładowo lepsze doświadczenie zespołów IT, skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów i korzystny wpływ na przychody, a także łatwy dostęp do kompletnych informacji o wymaganiach dotyczące zasobów aplikacji. Wreszcie – i w obliczu rosnących cen prądu może to nabierać coraz większego znaczenia – optymalizacja osiągnięta dzięki IBM Turbonomic wpłynęła na długookresowe zużycia energii w badanych organizacjach.

Jeśli jesteście zainteresowani optymalizacją w zakresie inteligentnego zarządzania zasobami aplikacji, skontaktujcie się z ekspertami ESKOM, którzy odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania dotyczące naszych usług oraz samego oprogramowania IBM Turbonomic, które – poza usługami ESKOM – dostępne jest jako samodzielny produkt, który można kupić i wdrożyć przy wsparciu specjalistów ESKOM we własnej organizacji.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.