Najważniejsze rozwiązania IT dla branży ubezpieczeniowej w 2020 roku

Problemem branży ubezpieczeniowej od zawsze była nieprzewidywalność dochodów co czyniło ją ryzykowną i zależną od statystyki. Dzięki oprogramowaniu umożliwiającemu m.in. analizę dużych zbiorów danych udało się jednak zmniejszyć ryzyko biznesowe ubezpieczycieli. Jakie są najważniejsze rozwiązania IT dla branży ubezpieczeniowej w 2020 i do czego konkretnie używany jest software w tej branży?

Wyzwania stojące przed aplikacjami dla firm ubezpieczeniowych

 • Ochrona przed wyłudzeniami

Jedną z funkcji dla firm ubezpieczeniowych jest ochrona przed oszustwami. Wyłudzenia przynoszą firmom ubezpieczeniowym ogromne straty. Dzięki analizie przeprowadzanej przez odpowiedni software można je przewidywać.

Jest to możliwe, jeśli algorytm jest stale zasilany danymi. Wykorzystywane są do tego modele statystyczne analizujące wcześniej wykryte oszustwa. W oprogramowaniu stosuje się metodę próbkowania oraz techniki modelowania predykcyjnego. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie schematów wyłudzeń.

Dobrze zaprojektowany software dla ubezpieczeń pozwala wykryć nieznane lub wcześniej niezidentyfikowane scenariusze oszustw oraz zbadać poszczególne przypadki. Oprogramowanie generuje raporty, dzięki którym można określić anomalie i obszary ryzyka dla ubezpieczyciela.

Do funkcji software’u służącego przeciwdziałaniu wyłudzeniom w branży ubezpieczeń należą m.in. identyfikacja ukrytych powiązań między przeszłymi i obecnymi roszczeniami czy wykrywanie anomalii za pomocą technologii uczenia maszynowego, co pozwala na ewentualne wszczęcie dochodzenia. 

 • Analiza ryzyka 

Oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej pozwala także prognozować ryzyko. Można w ten sposób oceniać ryzyko czyste i spekulatywne. 

Ryzyko spekulatywne występuje w sytuacji, w której może wystąpić szkoda, zysk lub brak straty bądź zysku. 

Ryzyko czyste ma miejsce, kiedy realizacja ryzyka spowoduje stratę majątkową ubezpieczyciela, natomiast brak realizacji ryzyka nie przynosi firmie korzyści. Rozwiązania programistyczne dla ubezpieczycieli pozwalają ograniczyć oba rodzaje ryzyka. 

 • Kryteria oceny ryzyka

Jakie kryteria ryzyka muszą wziąć pod uwagę algorytmy programów ubezpieczeniowych?

Do oceny ryzyka wykorzystywane są prognozy ekonomiczne, trendy płacowe i oceny stabilności rynku. Pozwala to na obliczenie składki ubezpieczeniowej. W ten sposób można uniknąć dużych wypłat. Istotne są również inne kryteria.

Przykładem może być ubezpieczenie na życie i zdrowotne. Dla przykładu, palenie papierosów przez klienta zwiększa jego składkę, ponieważ palacze częściej wymagają hospitalizacji. Brane są także pod uwagę inne składniki stylu życia oraz ewentualne choroby w rodzinie. 

W przypadku ubezpieczenia samochodu uwzględnia się np. historię kredytową. To kryterium ma znaczenie, ponieważ uważa się, że osoby z niską oceną zdolności kredytowej są gorszymi kierowcami. Innym kryterium może być wiek kierowcy (do 25 roku życia), gdyż młodsi kierowcy jeżdżą zazwyczaj bardziej niebezpiecznie.

Wyższe składki płacą również mieszkańcy miast, ponieważ większy ruch sprzyja wypadkom, kradzieżom i wandalizmom. Znaczenie dla wysokości ceny za ubezpieczenie ma także to, czy ubezpieczony spowodował kiedykolwiek wypadek lub dostał mandat. 

Ważna jest też płeć i status związku, ponieważ statystyki dowodzą, że mężczyźni jeżdża bardziej niebezpiecznie, z kolei żonaci mężczyźni przywiązują większą wagę do bezpieczeństwa na drodze. Istotne jest także zamiłowanie do sportów ekstremalnych, gdyż osoby, które je uprawiają, są znacznie bardziej narażone na wypadki, a nawet przedwczesną śmierć.

ESKOM | Outsourcing IT | HelpDesk | ServiceDesk | Zarządzanie | Hardware | Software

Aplikacje dla firm ubezpieczeniowych – trendy

 • Analiza dużych zbiorów danych

Przełomowe w analizie ryzyka dla branży ubezpieczeniowej jest wykorzystywanie Big Data. Dzięki algorytmom pracującym na olbrzymich zbiorach danych możliwa jest np. optymalizacja ustalania składek ubezpieczeń dla nieruchomości za pomocą analizy modeli pogodowych lub przewidywanie niebezpiecznych zachowań kierowców na podstawie wpisów w social media.

Big data można wykorzystać także do ograniczenia ryzyka nieuczciwych roszczeń dzięki analizom predykcyjnym. Wykorzystać tu można ten sam sposób modelowania, który służy do ustalania składek. Wszystko to może sprawić, że firmy ubezpieczeniowe zmniejszą ilość strat spowodowanych wyłudzeniami świadczeń.

 • Rozwiązania chmurowe

Tradycyjną metodą przechowywania oprogramowania i danych w firmach ubezpieczeniowych jest wykorzystywanie własnych serwerów. Coraz popularniejsze w branży (oraz biznesie w ogóle) jest jednak korzystanie z rozwiązań opartych na chmurze. Mają one wiele zalet.

Przede wszystkim przechowywanie danych w chmurze jest dla organizacji dużą oszczędnością. Utrzymywanie dużej ilości serwerów, niezbędnych do przechowywania rozległych baz danych to duży wydatek na zakup i konserwację sprzętu. Korzystanie z rozwiązań chmurowych pozwala także na dowolne zwiększanie pojemności dyskowej bez konieczności zakupu nowych serwerów czy rozbudowy serwerowni. 

Ponadto oprogramowaniem zainstalowanym w chmurze można zarządzać zdalnie, co jest dużą wygodą dla administratorów. Dzięki możliwości dostosowania mocy obliczeniowej serwerów do bieżących potrzeb organizacji rozwiązania chmurowe ułatwiają także stworzenie serwisów skierowanych do klientów, pozwalających im na dostęp do potrzebnych im informacji.

 • Dostęp online dla klientów

To właśnie umożliwienie klientom dostępu do ich danych jest obecnie niezwykle ważne dla sukcesu ubezpieczyciela. Współcześni klienci są coraz bardziej świadomi i przy tym przyzwyczajeni do nowoczesnych rozwiązań online. Chcą mieć wgląd w swoje profile, a nawet możliwość zgłaszania roszczeń przez internet.

Wszystko to wynika z chęci klientów do ograniczenia kontaktów z agentami, które często uważają za niepotrzebne. Dostęp online do dotyczących ich informacji oraz możliwość wprowadzania potrzebnych zmian uważane są obecnie za oczywistość także dlatego, że jest to duża oszczędność czasu użytkowników. Wszystko to prowadzi do jeszcze dalej idącego upodmiotowienia klienta, którego pozycja staje się coraz silniejsza.

Ze względu jednak na większą aktywność i autonomię klientów, mających dostęp do danych dotyczących ich polis, należy także się liczyć z koniecznością internetowej obsługi użytkowników. Pomóc w tym mogą zautomatyzowane procesy zastępujące „ludzkich” konsultantów.

Przykładowym zastosowaniem automatyzacji może być wykorzystanie botów, będących pierwszym punktem internetowego kontaktu klienta z firmą. Boty działają na zasadzie wirtualnych konsultantów operujących na czacie skierowanym do klientów. Potrafią one odpowiedzieć na najbardziej typowe pytania i przeprowadzić przez wiele procesów. Gdy dojdą do granic swoich kompetencji — kierują klienta do konsultanta-człowieka.

Najważniejsze rozwiązania IT dla branży ubezpieczeniowej w 2020 – PODSUMOWANIE

Oprogramowanie dla branży ubezpieczeniowej musi poradzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami tej dziedziny:

 • ochrona przed wyłudzeniami

Wyłudzenia świadczeń są w dużym stopniu odpowiedzialne na straty firm ubezpieczeniowym. Oprogramowanie powinno być w stanie przewidywać oszustwa analizując scenariusze dotychczas wykrytych tego typu zachowań.

 • analiza ryzyka

Ubezpieczyciele muszą być w stanie dostosowywać stawki składek do ryzyka konieczności wypłacenia świadczenia. Na to ryzyko składa się bardzo wiele czynników, które trzeba starannie przeanalizować, aby różnicować opłaty dla poszczególnych grup klientów.

Nowoczesne rozwiązania programistyczne potrafią odpowiedzieć na potrzeby branży ubezpieczeniowej za pomocą takich rozwiązań jak:

 • analiza dużych zbiorów danych

Analizy Big Data pozwalają na uwzględnienie w obliczeniach dotyczących ryzyka ubezpieczeniowego setek zmiennych i wyciąganiu na ich podstawie wniosków pozwalających zminimalizować straty firmy.

 • przechowywanie danych w chmurze

Dzięki chmurze dane firm ubezpieczeniowych nie muszą być przechowywane w ramach własnej infrastruktury organizacji, co redukuje koszty. Zasoby zewnętrznych serwerów można także błyskawicznie dostosowywać do własnych potrzeb.

 • przeniesienie obsługi klienta do trybu online

Tworzenie rozbudowanych i częściowo zautomatyzowanych serwisów internetowych ubezpieczycieli nie tylko ogranicza koszty firm, ale także odpowiada na potrzeby klientów, którzy coraz częściej chcą sami zarządzać swoimi polisami.

Współczesna firma ubezpieczeniowa, która chce pozostać konkurencyjna, musi zdecydować się na korzystanie z nowoczesnych rozwiązań IT. Pozwoli jej to odpowiedzieć na potrzeby klientów oraz, przede wszystkim, zminimalizować straty. 

ESKOM od lat specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań dla firm ubezpieczeniowych. Pomożemy Twojej firmie wejść zoptymalizować działania i ograniczyć ryzyko. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.