Konfiguracja repozytorium Veeam Cloud Connect ESKOM

Instrukcja w formie filmu – Konfiguracja repozytorium Veeam Cloud Connect ESKOM

Instrukcja krok po kroku – Konfiguracja repozytorium Veeam Cloud Connect ESKOM

Uruchom konsolę Veeam Agent, kliknij Add New Job:

W polu Name wprowadź nazwę dla zadania backup i kliknij Next:

W oknie Backup Mode wybierz co chcesz zabezpieczyć kopią zapasową i kliknij Next

W oknie Destination wybierz Veeam Cloud Connect repository i kliknij Next:

W polu DNS name or IP address wpisz adres usługi Veeam Cloud Connect w ESKOM czyli vcc.eskom.eu, w polu Port pozostaw domyślną wartość 6180 i kliknij Next

W oknie Credentials wpisz nazwę użytkownika i hasło otrzymane z ESKOM, następnie kliknij Next:

W kolejnych oknach ustaw wybraną przez siebie retencję i harmonogram wykonywania kopii zapasowych – zatwierdź klikając Next, Apply, Finish

 

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.