Kompleksowy audyt IT

Aby upewnić się, że infrastruktura IT danej organizacji faktycznie działa zgodnie z dobrymi praktykami i w sposób możliwie najbardziej efektywny, konieczne jest przeprowadzenie jej kompleksowego audytu. By był on rzeczywiście miarodajny, muszą zostać zaangażowani profesjonaliści, czyli osoby, które dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz wiedzy będą w stanie przeanalizować wszystkie najważniejsze czynniki, które na poprawność działania infrastruktury IT wpływają w stopniu decydującym.

Przy czym zauważmy, że pod pojęciem infrastruktury IT rozumiemy całokształt zarówno rozwiązań sprzętowo-programowych, stanowiących podstawę eksploatacji wdrożonych w firmie systemów, jak i przyjęte rozwiązania organizacyjne w przedmiotowym zakresie.

Kompleksowy audyt infrastruktury IT – na czym polega?

Ten zespół czynności ma za zadanie wskazać, które elementy infrastruktury działają prawidłowo, które zaś wymagać będą modyfikacji. Dokładnie sprawdzane są zabezpieczenia sieci i informacji (m.in. badanie podatności na ataki z zewnątrz). Eksperci badają, czy wykorzystanie infrastruktury IT znajduje się na poziomie optymalnym (a jeśli nie, to dlaczego). W ramach audytu analizowane są ponadto zasoby systemowe i sposoby, w jakie są one wykorzystywane oraz sprawdzane są koszty i struktura zatrudnienia.

Po zakończeniu wszystkich powyższych działań, zespół ekspertów przygotowuje (w razie potrzeby) plan naprawczy. Wprowadzenie w życie zawartych w nim sugestii to gwarancja, że infrastruktura IT w organizacji będzie działać w sposób optymalny. Optymalny, czyli taki, który umożliwi wykorzystanie znajdujących się w firmie zasobów do tego, by kluczowe aspekty działalności organizacji mogły być realizowane bez przeszkód i w sposób najbardziej efektywny kosztowo.

Korzyści z przeprowadzenia audytu

Organizacje, które zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowego audytu infrastruktury IT, liczyć mogą nie tylko na poprawę działania samej infrastruktury, ale też na bonusy, które bezpośrednio z takiej poprawy wynikają. Oto one:

Obniżenie kosztów. Nieprawidłowo działająca infrastruktura IT to dla organizacji koszty, z których nierzadko ta ostatnia nie do końca zdaje sobie sprawę. Atak z zewnątrz generuje straty, które zauważalne są natychmiast, ale już na przykład brak optymalizacji w wykorzystaniu zasobów czy strukturze zatrudnienia mają często charakter kosztów ukrytych. Kompleksowy audyt infrastruktury IT, dzięki dogłębnej analizie, jest w stanie wskazać je wszystkie.

Zminimalizowanie ryzyka. Kontroli w trakcie audytu podlega nie tylko sprzęt komputerowy, ale i inne urządzenia, działające w infrastrukturze. Sprawdzane jest również oprogramowanie. Weryfikowana jest przy tym zarówno ważność licencji (aspekt prawny), jak i aktualność poszczególnych aplikacji (bezpieczeństwo i zwiększenie efektywności działania programów).

Zapobieganie przyszłym awariom. Podczas przeprowadzania kompleksowego audytu infrastruktury IT nader często na światło dzienne wychodzą – niewielkie nierzadko – niedociągnięcia. Mamy tu zatem klasyczny przykład “zabijania potwora, póki jest jeszcze mały”. Wcześnie wykryte błędy w działaniu zarówno sprzętu, jak i aplikacji, mogą uchronić organizację przed późniejszymi problemami o dużo większym rozmiarze i zasięgu.

Poprawa wydajności. Prawidłowo działająca infrastruktura IT to lepsze działanie całej organizacji, jako że wpływa ona na funkcjonowanie większości znajdujących się w niej komórek. Awarie, ataki z zewnątrz, ale również sprzęt i aplikacje, które nie działają na tyle efektywnie, na ile mogłyby działać – wszystko to powoduje, że mamy do czynienia z obniżeniem wydajności. Wprowadzenie w życie zaleceń, otrzymanych od przeprowadzających audyt specjalistów, pozwala na osiągnięcie/przywrócenie właściwego jej poziomu.

Kompleksowy audyt infrastruktury IT – oferta ESKOM

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność swojej organizacji? Skorzystaj z rozwiązania, jakie oferuje firma ESKOM! Weźmiemy pod lupę wszystkie rozwiązania sprzętowe, mające wpływ na działanie infrastruktury. Sprawdzimy prawidłowość funkcjonowania aplikacji. Wskażemy, które elementy wymagają poprawy oraz sporządzimy szczegółowy końcowy raport audytowy. Nie czekaj – prawidłowe działanie infrastruktury IT to absolutny priorytet – nie pozwól, by jakiekolwiek zakłócenia z nim związane wpływały na bezpieczeństwo i wydajność Twojej organizacji. Skontaktuj się z nami już dziś: zapytania@eskom.eu

 

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.