Jak szybko i elastycznie rozwijać IT, żeby wspierać wzrost biznesowy

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację a ta zwiększyła zapotrzebowanie na nowy rodzaj outsourcingu IT. Działy informatyki są dzisiaj w wielu organizacjach prawdziwymi motorami zmian, jednak możliwości ich budowy czy nawet rozbudowy są mocno ograniczone. Dlatego przedsiębiorstwa poszukują nowoczesnych modeli dostarczania usług IT i wspierania biznesu.

Budowanie inteligentnego i elastycznego biznesu to obecnie – według Gartnera – jeden z najważniejszych strategicznych trendów technologicznych. Analitycy tej firmy definiują go, jako zapewnienie możliwości dostosowywania i zasadniczego zmieniania swojej struktury w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji. W miarę jak organizacje nabierają rozpędu w swoich inicjatywach digitalizacyjnych, które stały się priorytetem biznesowym w obliczu kolejnych lockdownów i ograniczeń działalności, ta potrzeba zwinności i szybkości zaczyna być coraz bardziej paląca.

Przyspieszanie cyfrowej transformacji wymaga zapewnienia lepszego dostępu do informacji, rozszerzania możliwości ich analizowania i prognozowania przy ich wykorzystaniu, pogłębiania automatyzacji a przy tym podnoszenia poziomu bezpieczeństwa – krajobraz cyberzagrożeń nigdy jeszcze nie był tak złożony i nie zmieniał się tak dynamicznie. Potrzeba nie tylko nowoczesnej infrastruktury, ale także wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą potrafili dobrać odpowiednie rozwiązania, wdrożyć je a później utrzymywać i rozwijać, innymi słowy – wezmą całkowitą odpowiedzialność za IT.

Duże firmy, posiadające od lat dojrzałe i liczne działy informatyki, które wymagają stosunkowo niewielkiego wsparcia z zewnątrz, radzą sobie z tym o wiele lepiej. Co jednak mają zrobić mniejsze organizacje, których jednostki biznesowe opracowały ambitne plany digitalizacyjne, ale ograniczone zasoby IT nie są w stanie efektywnie i szybko ich wspierać? Jak prowadzić złożone projekty cyfrowej transformacji, kiedy w zespole brakuje kilku kluczowych kompetencji? W jaki sposób organizować bieżącą pracę i strategiczny rozwój? Jak mają rozwijać się startupy, które po pierwszych sukcesach stają przed wyzwaniem szybkiego skalowania swojej działalności?

[maxbutton id=”1″ ]

[maxbutton id=”4″ ]

Nowoczesne rozwiązanie usługowe

Znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych na rynku jest dzisiaj bardzo trudne. Zwłaszcza, że z chwilą nagłego upowszechnienia pracy zdalnej, zwłaszcza dla specjalistów od IT, zniknęły ostatnie bariery, które skłaniały do zatrudnienia się w firmie bliskiej miejscu zamieszkania. Druga opcja to inwestowanie w edukację i rozwój posiadanej kadry. To oczywiście dobry pomysł, ale z pewnością nie w sytuacji, kiedy zależy nam na czasie. Oznacza bowiem znaczne opóźnienie w realizacji kluczowych projektów. Dlatego firmy zaczęły w nowy sposób patrzeć na tradycyjny outsourcing IT.

Przed pandemią na outsourcing patrzono przede wszystkim w perspektywie obniżania kosztów i konkretnych usług oraz stosunkowo wąskich specjalizacji – helpdesku, serwerów, pamięci masowej czy zarządzania siecią. W dobie przyspieszonej digitalizacji organizacje szukają kompleksowego rozwiązania, które pozwoli szybką transformację. Punktowe rozwiązania nadal się sprawdzają, jednak w przypadku wielu przedsiębiorstw są po prostu niewystarczające, ponieważ nie są w stanie nadać odpowiedniego rozpędu biznesowi.

Można więc nadal brać pod uwagę takie wyspecjalizowane wsparcie, ale warto również pomyśleć o nałożonej na nie dodatkowej warstwie „transformacyjnej”, która zapewni dostęp do nowych technologii oraz idei, a przy tym zepnie w całość wszystkie elementy – wewnętrzne i zewnętrzne. Nowoczesny outsourcing strategiczny rozpościera się bowiem szeroko od punktowego wsparcia, przez mieszaną współpracę po pełne przejęcie obsługi i rozwoju IT w modelu: CIO/CTO z zespołem as a Service.

Czy to jest rozwiązanie dla mojej firmy

Przede wszystkim należy sobie zadać pytanie: co jest naszym celem. Jeśli chodzi o totalna transformację organizacji i ogólnego doświadczenia – klientów, pracowników i partnerów biznesowych – to nowoczesny outsourcing IT, w postaci zarządzanych usług managed services, jest rozwiązaniem idealnym. Tylko w ten sposób można bowiem powiązać różnorodne inicjatywy oraz doświadczenia i w pełni kontrolowany sposób sterować digitalizacją tak, żeby zapewnić sobie oczekiwane rezultaty biznesowe i przewagę konkurencyjną.

Jedną z najważniejszych korzyści takiego podejścia jest to, że doświadczony dostawca może wejść niemalże z dnia na dzień zapewniając odpowiednie zasoby techniczne i ludzkie pozwalające na utrzymanie i rozwój istniejącego środowiska oraz wspieranie nowych inicjatyw. Jednocześnie dysponuje on wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi spojrzeć na istniejące wyzwania szerzej, dzięki czemu nie ogranicza się tylko do wykonywania zleconych zadań, ale wspiera kreowanie nowych pomysłów stając się niejako integralną częścią organizacji.

Jednym ze skrajnych przypadków zastosowania takich usług zarządzanych może być kilku czy kilkunastoobowy startup, który zaczyna się bardzo szybko rozwijać. Budowanie zespołu nie tylko kosztuje, ale także wymaga czasu. Wsparcia doświadczonego partnera pozwala na niemalże błyskawiczne uruchomienie profesjonalnego działu IT. Klienta nie interesuje przy tym ile i jakich zasobów potrzeba do dostarczenia usług czy wsparcia danego projektu. Za skalowanie „działu IT” odpowiada dostawca. Klient wskazuje cele biznesowe, które wspiera zespół outsourcera.

Oczywiście nie jest to jedyny przypadek. Jeśli firma posiada już własny dział IT, korzystanie z outsourcingu nie oznacza konieczności pozbywania się pracowników. Nowoczesny dostawca potrafi elastycznie dostosować się do potrzeb klientów i wypełnić jedynie istniejące luki, w taki sposób, żeby powstała spójna całość. Może stanowić jedynie uzupełnienie wewnętrznego zespołu i pracować pod jego kontrolą, może także przejąć kontrolę na pracownikami klienta albo nawet ich zatrudnić.

Z punktu widzenia mniejszych i średnich organizacji model CIO czy CTO wraz z zespołem w modelu as a Service dostarcza również dostęp informatycznego know how klasy enterprise, na który mogą sobie pozwolić jedynie największe przedsiębiorstwa. Zatrudnienie takiej klasy specjalistów zwykle znajduje się poza zasięgiem sektora MSP. Podobnie zresztą jest z dostępem do nowoczesnej infrastruktury – przykładowo dostawcy często posiadają własne, bezpieczne centra danych.

Wreszcie TCO, czyli całkowite koszty posiadania takiego działu IT również będą niższe. Zwłaszcza, że zasoby mogą być płynnie skalowane wraz ze zmieniającymi się cyklami i potrzebami biznesowymi. Korzyści o wiele łatwiej dostrzec jeśli spojrzymy na manager services nie tylko przez pryzmat funkcji biznesowej, ale raczej kompletnego procesu biznesowego.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wspieraniem rozwoju swojego biznesu z wykorzystaniem nowoczesnego outsourcingu IT, zapraszamy do zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem naszych usług zarządzanych lub do bezpośredniego kontaktu.

[maxbutton id=”1″ ]

[maxbutton id=”4″ ]

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.