Dzień Ochrony Danych Osobowych – 28 stycznia 2020

Dzień Ochrony Danych Osobowych, obchodzony już od 2006 roku. Ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy, a jego data – 28 stycznia – jest rocznicą sporządzenia Konwencji 108 Rady Europy w 1981 roku.

Konwencja dotyczyła ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i była pierwszym aktem prawnym o tej tematyce i o międzynarodowym zasięgu.

W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzimy od 2007 roku, czyli w tym roku po raz czternasty.

Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć o kilku zasadach, które powinny być zawsze przestrzegane, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek – wykorzystania naszych danych w innym celu, niż byśmy sobie tego życzyli, na przykład aby uzyskać pożyczkę lub kredyt, wypożyczyć samochód lub zawrzeć umowę z operatorem sieci komórkowej.

W pracy:

  • zawsze pamiętamy o zasadzie czystego biurka i ekranu, dokumenty chowamy od razu po skorzystaniu z nich, a ekran chronimy wygaszaczem zabezpieczonym hasłem,
  • nigdy nie zapamiętujemy haseł w przeglądarkach internetowych,
  • pliki z danymi osobowymi szyfrujemy przed wysłaniem drogą mailową,
  • niepotrzebne wydruki zawierające dane osobowe niszczymy w niszczarce.

ESKOM | Outsourcing IT | HelpDesk | ServiceDesk | Zarządzanie | Hardware | Software

W życiu prywatnym:

  • korzystamy z programów antywirusowych i instalujemy aktualizacje na prywatnych urządzeniach,
  • nie otwieramy wiadomości od nieznanych nadawców,
  • szczególną ostrożność zachowujemy przy otwieraniu stron banku, sprawdzając każdorazowo, czy adres jest nam znany i prawidłowy,
  • nie zostawiamy dowodu osobistego w recepcji hotelowej ani w zastaw np. pożyczonego sprzętu,
  • natychmiast zastrzegamy zgubiony dokument lub kartę kredytową.

Choć Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzimy tylko raz w roku – pamiętajmy o tym nie tylko 28 stycznia!

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.