Twoja firma może stracić setki tysięcy w jeden dzień! Audyt IT – sposób na bezpieczną firmę.

Prowadzisz biznes z wykorzystaniem Internetu? To dziś podstawa. A czy masz pewność, że Twoje systemy są szczelne, pracownicy właściwie wykorzystują sprzęt i aplikacje webowe, a przetwarzane w firmie informacje, są w pełni bezpieczne? Zwiększ produktywność i konkurencyjność swojej firmy, zapewniając bezpieczeństwo sieci i aplikacji webowych.

Skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych to w istocie specjalistyczny audyt IT, tj. jednorazowa lub cykliczna weryfikacja poziomu zabezpieczeń infrastruktury informatycznej Twojej firmy, wykrycie i ocena luk oraz, w efekcie, ich wyeliminowanie. Przy czym, dla pełnej skuteczności tych działań, oraz realnych ich efektów, niezbędnym jest, by przeprowadzili je kompetentni inżynierowie IT, spoza Twojej organizacji, którzy wykryją wszelkie słabe punkty w infrastrukturze IT Twojej firmy i niezależnie je ocenią. Skorzystaj z oferty specjalistów w tej dziedzinie – ESKOM, który dostarcza zarówno stałą opiekę informatyczną, zawierającą m.in. cykliczny audyt IT, jak i usługi o charakterze doraźnym. Przy czym, kadra ESKOM składa się ze specjalistów najwyższej klasy, z szerokim doświadczeniem w branży, którzy gwarantują najwyższą jakość oferowanych usług.

Po co Twojej firmie audyt IT?

Skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych, to narzędzie, które wykaże, czy Twoi pracownicy właściwie używają sprzętu IT, następnie wskaże jak to zmienić, by zwiększyć efektywność i produktywność ich pracy. Specjaliści IT, dostrzegą także i rozwiążą potencjalne zagrożenia wyciekiem informacji firmowych, dzięki czemu Twoja firma nie utraci przewagi konkurencyjnej. Mówiąc krótko – skuteczny audyt IT poprawi nie tylko bezpieczeństwo Twojej firmy, lecz także jej wyniki!

Niemniej dla pełnej skuteczności i długofalowych efektów, zaleca się cykliczne testy infrastruktury, przeprowadzane w ramach umowy o stałej współpracy, szczególnie jeśli Twoja firma świadczy usługi w Internecie.

Na czym polega kompleksowy audyt teleinformatyczny?

Skanowanie bezpieczeństwa sieci i aplikacji webowych składa się z zespołu czynności, które mają na celu uzyskanie i ocenę informacji, na temat zasobów sprzętowych, aktualnie zainstalowanego oprogramowania oraz ustawień programów w systemach informatycznych całej Twojej firmy.

ESKOM, dodatkowo, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym potrzebom rynkowym, podzielił audyt IT na moduły. I tak też, w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowania, ESKOM przeprowadzi dla Ciebie wybrane moduły w dowolnej konfiguracji, w razie konieczności uzupełnione o czynności dodatkowe, bądź kompleksowy audyt IT składający się ze wszystkich modułów.

W ramach kompleksowego audytu IT, za pomocą specjalistycznego oprogramowania, inżynierowie ESKOM zidentyfikują  nazwy domenowe wykorzystywane w Twojej firmie w Internecie oraz uruchomione na nich usługi (zautomatyzowany zewnętrzny skan usług sieciowych), a także zidentyfikują adresy wykorzystywane w sieciach wewnętrznych Twojej firmy oraz uruchomione na nich usługi (zautomatyzowany wewnętrzny skan usług sieciowych). Ponadto zostaną przetestowane systemy operacyjne i wybrane aplikacje w Twojej firmie, co pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z ich wykorzystywaniem (np. brak aktualności) (zautomatyzowany skan systemów i aplikacji).

Wykryj i wyeliminuj wszystkie luki infrastruktury IT Twojej firmy.

Co więcej, zdając sobie sprawę, iż automatyczny skan nie zawsze wykryje istotne problemy konfiguracyjne oraz instalacyjne poszczególnych systemów i aplikacji, w szczególności w przypadku systemów o specyficznej lub rzadko występującej konfiguracji, ESKOM przeprowadzi weryfikację manualną. Wykryte potencjalne problemy i nieprawidłowości zostaną zaprezentowane wraz z propozycjami rozwiązań w tym zakresie. Dodatkowo, zespół specjalistów, wykorzystując wszelkie wykryte podczas audytu IT “słabości” systemów teleinformatycznych Twojej firmy, przeprowadzi testy penetracyjne, próbując przełamać zabezpieczenia w infrastrukturze Twojej firmy. Testy te, stanowiące swoisty kontrolowany cyberatak, pozwolą na opracowanie nowych lub zmodyfikowanych narzędzi w celu złamania zabezpieczeń teleinformatycznych Twojej firmy i oceny stanu jej bezpieczeństwa.

Zadbaj o integralność infrastruktury informatycznej i zapewnij ciągłość procesów biznesowych w Twojej firmie. Nie daj się zaskoczyć zagrożeniom w sieci. Skorzystaj z usług ESKOM i gwarantując swojej firmie pełne bezpieczeństwo poprzez kompleksowy audyt IT, zwiększ jej konkurencyjność biznesową i produktywność.

Ilustracja by Free Vector Art – Vecteezy.com

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.