X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Zabbix software

Zabbix jest uznanym i popularnym oprogramowaniem umożliwiającym przedsiębiorstwom i organizacjom permanentne nadzorowanie aktualnej dostępności i wydajności komponentów infrastruktury IT. Zabbix należy do rodziny rozwiązań open source (licencja GNU GPL), tym samym jego wdrożenie nie wymaga znacznych nakładów finansowych.

Dostarczane przez ESKOM usługi IT obejmują m.in. wdrożenie tego oprogramowania, a skuteczny monitoring infrastruktury IT jest jednym z elementów sprawiających, że opieka informatyczna dla firm zyskuje wymiar kompleksowy. Możliwość pełnej kontroli pracy przekłada się m.in. na szybszą reakcję na niepożądane zdarzenia, a w konsekwencji krótsze okresy przestoju i tym samym mniejsze straty.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Oprogramowanie Zabbix jest jedną z odpowiedzi na wyzwania współczesnego IT, umożliwia bowiem praktycznie nieograniczone zbieranie danych z sieci. Wysoka wydajność monitorowania w czasie rzeczywistym sprawia, że nawet dziesiątki tysięcy serwerów maszyn wirtualnych i urządzeń sieciowych może być nadzorowana jednocześnie. Dzięki zautomatyzowanym i programowalnym czynnościom obsługa jest prosta, niezależnie od skali nadzorowanej infrastruktury.

technologia_Zabbix

Poza samym zbieraniem i przekazywaniem danych, Zabbix umożliwia ich wizualizację na kilka sposobów. Funkcje te obejmują m.in. tworzone na potrzeby analiz różnorakie mapy, wykresy itp. Do tego dochodzą pożyteczne opcje analizowania danych wspomagające diagnozowanie możliwych potencjalnych problemów nadzorowanych urządzeń, aplikacji czy WWW, a w konsekwencji zapobieganie ewentualnym awariom i przestojom w pracy usług. Zabbix jest również pomocnym narzędziem z punktu widzenia efektywnego wykorzystania zasobów i planowania ich rozbudowy, dzięki możliwości obserwowania trendów w ich użytkowaniu.

Z kolei wykrycie jakiejkolwiek anomalii pracy sieci i sprzętu nadzorowanego przez Zabbix sprawi, że obsługa IT zostanie natychmiast o niej powiadomiona – drogą SMS lub przez pocztę elektroniczną, dzięki czemu biznes jest w stanie bezpiecznie funkcjonować 24 godziny na dobę, zarówno jeśli chodzi o małe firmy z jednym serwerem, jak i globalne organizacje z szeregiem biur czy oddziałów rozproszonych na kilku kontynentach.

Pełen katalog produktów wraz z kodami produktów zaprezentowany jest na stronie http://www.zabbix.com

 

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Zabbix.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.