X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Wszelkie prawa do niniejszego portalu, w tym w szczególności do znaków towarowych, przysługują wyłącznie ESKOM lub jej partnerom. Żadna część portalu nie może być w szczególności kopiowana, modyfikowana, transmitowana elektronicznie bez uprzedniej zgody ESKOM.

Zawartość portalu jest chroniona polskim prawem, w szczególności ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r., prawem własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 03.119.1117 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U.03.153.1503 z późn. zm.).
Przedstawiona oferta w na stronie internetowej, w tym w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.)*. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają braków lub błędów. Ewentualne błędne opisy nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie.
*) Zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ESKOM IT Sp. z o.o. (ESKOM) z siedzibą w Warszawie (02-844), przy ul. Puławskiej 543, NIP 5252458209, REGON: 141946570. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 332007.

Ochrona danych realizowana jest przez ESKOM jest ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO czyli Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować dane podane przez Państwa jako kontaktowe, takie jak – dla przykładu – imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu; dane przekazane w dokumencie cv (o ile celem ich podania była aplikacja na oferowane przez ESKOM stanowisko pracy); dane zbierane podczas wizyt na naszych stronach internetowych, mogące świadczyć o Państwa preferencjach, zainteresowaniach i zachowaniach.

 

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w zakresie i w celu:

  • niezbędnym do skorzystania z oferty ESKOM i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług, a następnie w celu realizacji zawartej umowy,
  • marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz produktów i usług podmiotów trzecich, które dostarczamy,
  • utrzymywania relacji biznesowych,
  • zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą, przy czym wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dla przykładu w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zawartej umowy.

 

ESKOM będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nie dłużej niż jest to koniecznie dla skorzystania z oferty i ewentualnego zawarcia umowy na dostarczenie produktów i usług oraz gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z ESKOM, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi podpisane zostały umowy powierzenia.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Łukaszem Saranem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@eskom.eu

 

Polityka Cookies

 

ESKOM IT Sp. z o.o. oświadcza, że na należących do Spółki stronach internetowych jest wykorzystywana technologia tzw. ciasteczek (cookies), tj. plików służących zbieraniu danych o stronach, które zostały odwiedzone przez użytkowników oraz o ich aktywności. Informujemy, że używane przez strony i serwisy WWW ciasteczka mogą uzyskane w ten sposób informacje kojarzyć jedynie z przeglądarką konkretnego komputera, nie podając danych dotyczących jego użytkowników. Informacje te są zapisywane przez serwery ESKOM IT Sp. z o. o. na komputerze użytkownika i mogą potem zostać ponownie odczytane przy każdym połączeniu się z nim. Pliki cookies służą ESKOM wyłącznie do gromadzenia danych o charakterze statystycznym dla serwisu WWW, co ułatwia prace nad dalszymi usprawnieniami jego przeglądania.