X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Backup baz danych Symfonia do chmury

Backup baz danych Symfonia do chmury jest usługą ESKOM skierowaną do przedsiębiorstw wykorzystujących w swojej działalności oprogramowanie Symfonia. W obrębie Symfonii powstają dane o newralgicznym znaczeniu z punktu widzenia zapewnienia ciągłości prowadzonego biznesu.

Ich ochrona powinna więc stać się jednym priorytetów, gdyż ryzyko utraty informacji związanych z księgowością czy zasobami magazynowymi wiąże się z widmem przestoju, a w konsekwencji liczeniem strat.

Backup baz danych programu Symfonia w modelu BaaS

Backup baz danych w chmurze jest solidną i w pełni bezpieczną alternatywą dla przedsiębiorstw i instytucji nieinwestujących w budowę własnego ośrodka backupu, a szukających pewnego, elastycznego i efektywnego w stosunku do ponoszonych kosztów sposobu na zabezpieczanie kluczowych informacji. Opracowane przez ESKOM rozwiązanie chmurowe, oferowane w modelu BaaS (ang. Backup as a Service) jest w pełni przystosowane do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych z bazy Symfonii – oprogramowania firmy Symfonia, której ESKOM jest wieloletnim partnerem. Sprawną i bezpieczną, szyfrowaną migrację danych do chmury zapewnia rozwiązanie HPE Connected Backup dostarczane przez innego, technologicznego partnera – Hewlett Packard Enterprise.

Fizyczną podstawę ochrony, w której przechowywane będą dane Klienta, tworzy serwerownia ESKOM, obwarowana szeregiem niezbędnych zabezpieczeń (m.in. dywersyfikacja łącz internetowych, system zasilania awaryjnego). Mając na uwadze współczesne tempo przyrostu danych w obrębie organizacji, firma ESKOM jest w stanie dostosowywać pojemność dyskową do bieżących potrzeb Klienta, dając mu tym samym niezbędną dla optymalnego rozwoju elastyczność.

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.