X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Audyt oprogramowania – system na bazie rozwiązań open source

Audyt oprogramowania jest zespołem czynności służących do optymalizacji wykorzystania licencji na oprogramowanie posiadanych przez firmy i instytucje. Podejmowane działania takie, jak ewidencja licencji, ich cykliczna weryfikacja i okresowe raportowanie licencji dają organizacjom pełną wiedzę na temat aktualnego stanu posiadanych zasobów software’owych oraz stopnia ich wykorzystania.

Informacje te pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących m.in. usuwania niewykorzystywanych, zbędnych instalacji, a w efekcie poprawę wydajności działania środowiska informatycznego. Do tego dochodzi eliminacja ryzyka powstającego w razie ewentualnego użytkowania aplikacji wbrew warunkom umów licencyjnych.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usług dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Oferowany przez ESKOM audyt oprogramowania polega na budowie i implementacji w środowisku IT klienta odpowiedniego systemu, opartego w całości na rozwiązaniach open source. Poniesione koszty obejmują więc tylko czynności związane z ich wdrożeniem i utrzymaniem. Elementy składowe systemu tworzą:

 

  • aplikacja GLPI (Asset Management System) – narzędzie do ewidencji i zarządzania posiadanymi zasobami (licencjami),
  • aplikacja OCS (Autodiscovery System) – rozwiązanie cyklicznie monitorujące urządzenia w celu wykrycia ewentualnych zmian,
  • skrypty raportowe.                                                                                                       

Obie aplikacje podczas implementacji zostaną zintegrowane, a dopełnieniem systemu są skrypty generujące raporty. Oprogramowanie GLPI oraz OCS pracuje w systemie Linux (preferowana dystrybucja CentOS), a właściwa praca OCS wymaga instalacji jego agentów (służących do detekcji instalacji) we wszystkich monitorowanych urządzeniach. Agent pracuje w tle, wykorzystując jedynie minimalnej ilości zasobów (4 MB RAM).

Wdrażanie i utrzymanie systemu audytu
Wdrażany przez ESKOM audyt oprogramowania jest systemem budowanym w kilku, następujących po sobie etapach. Schemat działania obejmuje czynności:

  • instalowanie i konfigurowanie aplikacji GLPI oraz OCS,
  • instalowanie agentów OSC na urządzeniach,
  • inicjalne zasilenie bazy GLPI,
  • instalowanie skryptów raportowych,
  • weryfikację listy zainstalowanego oprogramowania z dostarczoną dokumentacją licencyjną.

Warunkiem poprawnego audytu, a w szczególności czynności, takich jak weryfikacja czy raportowanie licencji, będzie dostarczenie kompletu dokumentów dotyczących posiadanych przez Klienta licencji na oprogramowanie oraz nałożenie ograniczeń na użytkowników nadzorowanego środowiska – w celu odebrania im możliwości samodzielnych instalacji.

Utrzymanie systemu polega na zautomatyzowanych, konfigurowalnych czynnościach, obejmujących m.in. częste (co godzinę) zbieranie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu oraz generowanie dobowych raportów. W przypadku wykrycia rozbieżności między stanem wzorcowym a obecnym, system wnioskuje o akceptację lub odrzucenie nowo zainstalowanego przez użytkownika oprogramowania. W przypadku akceptacji, baza licencji jest poszerzana, z kolei decyzja o odrzuceniu skutkuje deinstalacją oprogramowania.

Kompleksowy audyt oprogramowania – koszty budowy i utrzymania systemu
Ponoszone przez klienta koszty budowy i wdrożenia systemu audytu są uzależnione od wielkości objętego nim środowiska informatycznego i obejmują dwa zespoły czynności:

prace instalacyjne – stała opłata ryczałtowa, uwzględniająca czynności instalacji systemu operacyjnego, aplikacji GLPI i OCS oraz skryptów raportowych, w wysokości 4 800 PLN,
prace konfiguracyjne – opłata będzie uzależniona od wielkości nadzorowanego środowiska oraz stopnia automatyzacji procesów. Pomocne w jej oszacowaniu będzie wypełnienie informacji w poniższej tabeli:

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1

Jaki ma być zakres wdrożenia (desktop / serwery)?

2

Jaka jest liczba stacji roboczych / serwerów?

3

Czy jest wdrożony system Active Directory – możliwość instalacji agentów przez GPO?

4

Czy jest możliwość pracy zdalnej (nie / częściowo / tak)?

 

5

Jaki procent użytkowników posiada uprawnienia administracyjne
do instalacji oprogramowania?

 

6

Czy jest aktualny spis wszystkich posiadanych licencji,
a jeżeli tak to w jakiej formie?

 

7

Czy jest wdrożony standard obrazu stacji roboczej / serwera?

 

8

Jaka jest liczba zatwierdzonych obrazów bądź używanych
systemów operacyjnych?

 

9

Czy jest zatwierdzona lista oprogramowania dopuszczonego
do eksploatacji?

 

10

Jaka jest liczba aplikacji użytkowych?

 

11

Czy jest wdrożony proces zarządzania zmianą?

 

12

Czy jest wdrożony system Help Desk do obsługi zgłoszeń, jeżeli nie
to czy ma być również przedmiotem wdrożenia?

 

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.