X

Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu


Dowiedz się więcej

Audyt oprogramowania

Audyt oprogramowania jest zespołem czynności służących do optymalizacji wykorzystania licencji na oprogramowanie posiadanych przez firmy i instytucje. Podejmowane działania takie, jak ewidencja licencji, ich cykliczna weryfikacja i okresowe raportowanie licencji dają organizacjom pełną wiedzę na temat aktualnego stanu posiadanych zasobów software’owych oraz stopnia ich wykorzystania.

Informacje te pozwalają na podejmowanie decyzji dotyczących m.in. usuwania niewykorzystywanych, zbędnych instalacji, a w efekcie poprawę wydajności działania środowiska informatycznego. Do tego dochodzi eliminacja ryzyka powstającego w razie ewentualnego użytkowania aplikacji wbrew warunkom umów licencyjnych.

Skontaktuj się z nami!
Nie jesteś pewny, czy to usługa dla Ciebie? Nasi inżynierowie IT z chęcią udzielą Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, podpowiedzą najelpsze rozwiązanie!

Audyt oprogramowania – system na bazie rozwiązań open source

Oferowany przez ESKOM audyt oprogramowania polega na budowie i implementacji w środowisku IT klienta odpowiedniego systemu, opartego w całości na rozwiązaniach open source. Poniesione koszty obejmują więc tylko czynności związane z ich wdrożeniem i utrzymaniem. Elementy składowe systemu tworzą:

  • aplikacja GLPI (Asset Management System) – narzędzie do ewidencji i zarządzania posiadanymi zasobami (licencjami),
  • aplikacja OCS (Autodiscovery System) – rozwiązanie cyklicznie monitorujące urządzenia w celu wykrycia ewentualnych zmian,
  • skrypty raportowe.

Obie aplikacje podczas implementacji zostaną zintegrowane, a dopełnieniem systemu są skrypty generujące raporty. Oprogramowanie GLPI oraz OCS pracuje w systemie Linux (preferowana dystrybucja CentOS), a właściwa praca OCS wymaga instalacji jego agentów (służących do detekcji instalacji) we wszystkich monitorowanych urządzeniach. Agent pracuje w tle, wykorzystując jedynie minimalnej ilości zasobów (4 MB RAM).

Wdrażanie i utrzymanie systemu audytu

Wdrażany przez ESKOM audyt oprogramowania jest systemem budowanym w kilku, następujących po sobie etapach. Schemat działania obejmuje czynności:

  • instalowanie i konfigurowanie aplikacji GLPI oraz OCS,
  • instalowanie agentów OSC na urządzeniach,
  • inicjalne zasilenie bazy GLPI,
  • instalowanie skryptów raportowych,
  • weryfikację listy zainstalowanego oprogramowania z dostarczoną dokumentacją licencyjną.

Warunkiem poprawnego audytu, a w szczególności czynności, takich jak weryfikacja czy raportowanie licencji, będzie dostarczenie kompletu dokumentów dotyczących posiadanych przez Klienta licencji na oprogramowanie oraz nałożenie ograniczeń na użytkowników nadzorowanego środowiska – w celu odebrania im możliwości samodzielnych instalacji.

Utrzymanie systemu polega na zautomatyzowanych, konfigurowalnych czynnościach, obejmujących m.in. częste (co godzinę) zbieranie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu oraz generowanie dobowych raportów. W przypadku wykrycia rozbieżności między stanem wzorcowym a obecnym, system wnioskuje o akceptację lub odrzucenie nowo zainstalowanego przez użytkownika oprogramowania. W przypadku akceptacji, baza licencji jest poszerzana, z kolei decyzja o odrzuceniu skutkuje deinstalacją oprogramowania.

Kompleksowy audyt oprogramowania – koszty budowy i utrzymania systemu

Ponoszone przez klienta koszty budowy i wdrożenia systemu audytu są uzależnione od wielkości objętego nim środowiska informatycznego i obejmują dwa zespoły czynności:

  • prace instalacyjne – stała opłata ryczałtowa, uwzględniająca czynności instalacji systemu operacyjnego, aplikacji GLPI i OCS oraz skryptów raportowych, w wysokości 4 800 PLN,
  • prace konfiguracyjne – opłata będzie uzależniona od wielkości nadzorowanego środowiska oraz stopnia automatyzacji procesów. Pomocne w jej oszacowaniu będzie wypełnienie informacji w poniższej tabeli:

TUTAJ TABELA

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.